Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy „craftKASIA” działający pod adresem www.craftkasia.pl (dalej jako Sklep Internetowy), prowadzony jest przez firmę craftKASIA Katarzyna Gębczyńska z siedzibą w Sulęczynie, ul. Stolemów 2, kod pocztowy 83-320, NIP 589-181-58-63, REGON 363419025 (dalej jako Sprzedający).

-1-

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawane towary są wolne od wad.

-2-

Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

-3-

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu 507332156 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej kontakt@craftkasia.pl

-4-

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

-5-

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Uzupełniając formularz zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i własne dane; podanie danych osoby trzeciej jest niedozwolone. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Wiadomość zawiera też podsumowanie zamówienia, wymieniające m.in. zamówione towary wraz z cenami oraz cenę i adres dostawy.

-6-

Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

Na wpłatę czekamy do 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

-7-

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Przy zamówieniach indywidualnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

-8-

Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej zawsze opcja priorytetowa.

-9-

Koszt przesyłki w naszym sklepie jest zależny od zamówionych przedmiotów. Przy każdym towarze jest podany koszt przesyłki. Przy zakupach kilku przedmiotów koszt przesyłki nie wzrasta, natomiast zakupy powyżej 150 zł wysyłamy gratis.

-10-

Zakupiony towar można również odebrać osobiście w Gdańsku. W celu umówienia się proszę o kontakt mailowy kontakt@craftkasia.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 507332156.

-11-

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 1-3 dni Czas dostawy może ulec zmianie (wydłużyć się) z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

-12-

Termin otrzymania przesyłki (dostawy zamówionych towarów do Kupującego) = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

-13-

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. O zakończeniu promocji Sprzedający niezwłocznie informuje na Stronie Internetowej.

-14-

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny towaru/towarów nie będzie miała zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

-15-

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przelewem na podane konto:

Katarzyna Gębczyńska ul. M. Kamieńskiego 3/52
80-170 Gdańsk
mBank- nr konta- 57 1140 2004 0000 3802 7314 8035

Lub za pośrednictwem portalu przelewy24.pl

-16-

Sprzedający nie dopuszcza sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

ZAMÓWIENIA

-17-

W momencie zgłoszenia oferty kupna przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.).

-18-

14. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem kontakt@craftkasia.pl Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w punkcie 21 Regulaminu.

-19-

Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

-20-

Informujemy, iż dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „craftKASIA”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedający. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim innym niż podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (zwłaszcza podmioty obsługujące płatności oraz dostawcy zamówionych towarów do Kupującego). Podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne dla realizacji zamówienia. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

ZWROT TOWARU

-21-

Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

-22-

Kupujący powinien odesłać zwracane towary wraz z pisemnym formularzem zwrotu, do Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres rejestrowy Sprzedającego. Zwrot następuje na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

-23-

Zwrot ceny towarów oraz kosztów wysyłki towarów nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zakupionego towaru wraz z formularzem zwrotu. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Kupującego w formularzu zwrotu w przypadku płatności gotówką przy odbiorze.

-24-

Sprzedający informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta na indywidualne zamówienie oraz umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

-25-

Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien wypełnić formularz reklamacji i zgłosić ten fakt mailem pod adres kontakt@craftkasia.pl, załączyć zdjęcia wad po czym odesłać go przesyłką pocztową na adres: Katarzyna Gębczyńska, ul. M. Kamieńskiego 3/52, 80-170 Gdańsk. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Na wyraźną prośbę Klienta, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-26-

Sprzedający świadczy na rzecz Kupujących i innych użytkowników Internetu następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

  • udostępnianie stron i podstron Sklepu Internetowego,

  • dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności tworzenia Konta,

  • przesyłanie oferty handlowej Sprzedającego osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter).

Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.

-27-

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i innych oferowanych przez Sprzedającego Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

  • dostęp do sieci Internet;

  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;

  • aktywne konto e-mail.

-28-

Kupującemu nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:

  • dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

  • wpływać na funkcjonowanie Sklepu Internetowego,

  • naruszać dóbr osobistych innych Kupujących, Sprzedającego, jego pracowników oraz osób trzecich.

-29-

Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedającego Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Kupujący może złożyć reklamację do Sprzedającego, wysłaną na adres e-mail Sprzedającego, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Kupujący składa reklamację). Sprzedający rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Kupującego nie pozbawia Kupującego uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

-30-

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Kupującego oraz uzyskiwać do nich dostęp. Istnieje możliwość wyłączenia stosowania plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Kupujących.

-31-

Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedającemu lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedającego do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego, to jest od dnia 28.01.2016r.


Dokumenty do pobrania: